Mesleki yönlendirme, verimli ders çalışma teknikleri, alan seçimi,
         başarısızlık nedenleri, öğrenme biçimleri gibi pek çok öğrencinin,
         zihinsel çatışmalar yaşadığı konularda Rehberlik Ekibimiz bilimsel
         test ve anketler yardımı ile öğrencilerimizi yönlendirmektedir.

         Sözü edilen rehberlik ve psikolojik danışma süreci, periyodik
         aralıklarla hediye edilen rehberlik yayınları ile desteklenmekte;
         bunun yanı sıra öğrenci ve velilerimize yönelik eğitim seminerleri
         ile interaktif hale getirilmektedir.
     


        
Rehberliğimizin Uyguladığı Çalışmalar
                              
         Birey Tanıma Envanteri
         Holland Mesleki Tercih Envanteri                                                        
         Problem Tarama Listesi                                                                     
         Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği                                                         
         Burdon Dikkat Testi                                                                            
         Kendini Değerlendirme Envanteri                                                       
         Sınav Kaygısı Ölçeği                                                                           
         Başarısızlık Nedenleri Anketi                                                                   
         Mesleki Olgunluk Ölçeği
         Kurum Memnuniyet Anketi 
         Öğrenci Memnuniyet Anketi   
         Veli Memnuniyet Anketi

 

 

Öğrenme Türü                
Görsel                                
İşitsel                                 
Duygusal                            

Öğrenme Türü                   
Görsel                                
İşitsel                                      
Duygusal                            

Kişilik Özellikleri
Popüler
Eylemci
Mantıksal
Duygusal

Baskın Zeka Alanları
Sözel - Dilsel
Kişilerarası - Sosyal
Mantıksal - Matematiksel
Görsel - Uzamsal
İçsel
Müziksel - Ritmik
Bedensel - Kinestetik
Doğa

                                        


Alan Yeteneği
Sözel
Sayısal
Eşit Ağırlık

Mesleki İlgi
Matematik - Bilgisayar
Yönetim - Ekonomi
Sosyal Bilimler
Tasarım
Doğa Bilimleri
Biyolojik - Tıbbi Bilimler
Mühendislik - Teknik  
Eğitim Bilimleri
İletişim Bilimleri 
Sanat

Çalışma Alışkanlıkları  
%0 - %20
%20 - %40
%40 - %60
%60 - %80
%80 - %100